ÜLE OÜ

KONTAKTINFO

10405442
Peterburi tee 46, Tallinn, 11415
6215883
 

LISAKONTAKTANDMED

faks 621 1299
Kuusalu teemeister Leho Rebane 514 1717
Kose teemeister Hendrik Jürgenson 5330 3490
müügijuht Tiiu Kaalep 621 0003

TEGEVUSE KIRJELDUS

Peterburi tee 46 -208 11415 Tallinn Harjumaa
Firma ÜLE loodi 1990. aastal esimeste teede alal tegutsevate eraettevõtete seas Eestis. Oma põhitegevuseks peame
teede pindamist ja korrashoidu.
PINDAMINE
...on parima kvaliteedi-hinna suhtega tehnoloogia kõvakattega teede sõidetavuse säilitamiseks.
Pindamises oleme Eestis esirinnas olnud alates 1993. aastast. Erilist tähelepanu pöörame kvaliteedi tagamisele. Selle
nimel on aastate jooksul loobutud nii mõnestki tööst ja tehtud kulutusi ka ebaõnnestumiste parandamiseks. See
põhimõte on toonud meile tõsise süüdistuse monopolis - kvaliteedimonopolis. Selle säilitamise nimel töötame ka edasi.
TEEDE KORRASHOID
Olles initsiaatoriks pilootprojektis täiemahulise teede korrashoiu peale, mis algatati koostöös Maanteeametiga 1994.
aastal, oleme kaasa aidanud eraettevõtluse arengule Eesti teedemajanduses. Praegune suund teedevalitsuste
erastamisele on selge märk nimetatud projekti õnnestumisest.
KAUBANDUS
Oma vajadustest lähtuvalt oleme hakanud kasutama ja teistelegi pakkuma mitmesuguseid liikluskorraldusvahendeid,
teedemasinaid ja nende varuosi.
Märksõnad

MÄRKSÕNAD

BRITAX, teemeistrid, teede pindamine, aukude remont, kruusateede hööveldamine, teede tolmutõrje, liikluskorraldusvahendite paigaldus, liikluskorraldusvahendite müük, teepeenarde niitmine, lumetõrje, libedusetõrje, kergkatete ehitus, teeehitus, liiklusmärgid, teede remont, teede sool, teede hooldus, piirdevõrgud, piirdelindid, künnised, ohutuskoonused

TEGEVUSALAD

LISAINFO

 

QR KOOD ?

 

FILIAALIDE ASUKOHAD

 
Поиск информации на русском языке предоставлен информационным
порталом “Деловой Справочник”
Staapli 4, 10415 Tallinn