Kohimo AS

KONTAKTINFO

10048137
Punane 24, Tallinn, 13619
606 4803
 

LISAKONTAKTANDMED

faks 6064804
Email
A. Rukavishnikov juhatuse liige 6064801
N. Bavrin tehnikadirektor 6064805
Email
S. Beljaev tootmisdirektor 6064806
Email
M. Tokmanov, ehitusmasinate rent ja müük 6064808
Email
Gaasi-, vesi- ja plasmalõikustsehh
A. Kaljuta 6064819
Email
tehnoloogid 6064820
Email
Keevituslabor
K. Karjakin 6064828
GSM 53008311
Email

TEGEVUSE KIRJELDUS

AS KOHIMO on spetsialiseerunud naftasaaduste ja puistainete terminalide ehitamisele. Teine AS

KOHIMO tähtis suund on metallkonstruktsioonide valmistamine ja montaaž tööstusettevõtetele.

Viimastel aastatel on AS KOHIMO arendavaks tegevuseks olnud erinevate detailide tootmine

Kehtivad Sertifikaadid:

ISO 9001:2008 Kvaliteedi Juhtimissüsteem

EN ISO 3834-2:2005

EN 1090-1 EXC3-klass

AS KOHIMO katselabor on akrediteeritud (EAK tunnisus nr. L014) NDT keevisliidete

kontrollimiseks VT, PT, MT, RT meetoditega.

AS KOHIMO kvaliteet:

Tellija saab õigeaegselt toodangu, mis on valmistatud vastavalt projektile ja kehtivatele normidele;

hea ettevalmistus ja õige valmistamine;

iga töötaja teab oma kohustusi ja vastutust.

MÄRKSÕNAD

Keevitus, metall, metallitööd, mahutid, metallkonstruktsioonid,
metallkonstruktsioonide valmistamine ja montaaž, mahutite 100 m3 kuni 100 000 m3 montaaž,
tehnoloogiliste seadmete ja torujuhtmete montaaž, teraskonstruktsioonid,
keevituskonstruktsioonid, montaaž ja valmistamine, viilhallid, kaarhallid, stantsid, matriitsid,
rakised, tarindid, lõikeriistad, varikatused, tööstushoonete metallkonstruktsioonid, galeriid, silod,
veejuhtmed, korstnad, kaitsekannad, koorikvaiad, gaasilõikamine, plasmalõikamine, vesilõikamine,
painutamine, valtsimine, väljaraiumine.

TEGEVUSALAD

LISAINFO

 

QR KOOD ?

 

FILIAALIDE ASUKOHAD

 
Поиск информации на русском языке предоставлен информационным
порталом “Деловой Справочник”
Staapli 4, 10415 Tallinn