Kodulävi MTÜ

KONTAKTINFO

80137109
Kurtna 14-13, Kurtna, 41202
339 2487
 

LISAKONTAKTANDMED

Merike Linder juhataja 5537921

TEGEVUSE KIRJELDUS

Vanurite hooldus

MÄRKSÕNAD

vanurite lühiajaline hooldus, vanurite pikaajaline hooldus

TEGEVUSALAD

LISAINFO

 

QR KOOD ?

 

TÖÖAEG

  • avatud 24 h
 
Поиск информации на русском языке предоставлен информационным
порталом “Деловой Справочник”
Staapli 4, 10415 Tallinn