Enteh Engineering AS

KONTAKTINFO

10339194
Elektriku 3, Kohtla-Järve, 30328
337 3357
 

LISAKONTAKTANDMED

tel/faks 3373349
GSM 5066323

TEGEVUSE KIRJELDUS

ENTEH Engineering AS teostab:

Uurimis- ja analüütilised tööd soojustehnika ja soojusenergeetika valdkonnas;

Surveanumate ja –torustike projekteerimine vastavalt PED 97/23, gaasivarustussüsteemide ja ohtlike vedelike anumate projekteerimine;

Väikese võimsusega veesoojendus- ja aurukatlamajade ehitus ja rekonstrueerimine, soojavarustussüsteemide moderniseerimine;

Innovaatiliste toodete ja tehnoloogiate juurutamisega seotud tööd soojuselektrijaamades;

Kaasaegsete seadmete ja materjalide tarne soojustehnika ja soojusenergeetika objektidele;

Montaaži-, remondi- ja hooldustööd soojusenergeetika objektidel, erineva võimsusega tahkel, vedelal ja gaasikütusel töötavate auru- ja veesoojenduskatelde töörežiimide katsetused ja häälestus, soojusvõrkude häälestus;

Ökoloogiaalased tööd (lubatud heitkoguste normatiivide projektide koostamine, heitkoguste mõõtmine, heitkoguste puhastussüsteemide projekteerimine ja ehitus)

MÄRKSÕNAD

gaasiseadmed, energeetikaseadmed, energiasüsteemide ehitus, hooldus, kütteseadmed ja -süsteemid, katlamajad, projekteerimine, hooldus, remont, soojusseadmed, soojavarustussüsteemide, elektrivarustussüsteemide, gaasivarustussüsteemide projekteerimine ja konstrueerimistööd, soojustehniliste seadmete, soojusenergeetilise seadmestiku paigaldus, teenindamine ja remont elektrijaamades, katlamajades, ettevõtetes ja eratarbijatel, teadus-uurimistööd ja analüüsitööd soojustehnika ja soojusenergeetika valdkonnas

TEGEVUSALAD

LISAINFO

 

QR KOOD ?

 
 
Поиск информации на русском языке предоставлен информационным
порталом “Деловой Справочник”
Staapli 4, 10415 Tallinn