Alkranel OÜ

KONTAKTINFO

10607878
Riia 15B, Tartu, 51010
7366676
 

TEGEVUSE KIRJELDUS


lkraneli OÜ missiooniks on pakkuda keskkonnaalaseid lahendusi ja keskkonnakonsultatsioone, mis võimaldavad tagada minimaalseimad negatiivseid keskkonnamõjusid.

MÄRKSÕNAD

Keskkonnatehnoloogia, keskkonnauuring, uuring, veereostus, veevarustus, kanalisatsioon, heitvesi, sademevesi, reoveepuhasti, projekteerimine, ühisveevärgi arendamise kava, kanalisatsiooni arendamise kava, ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamise kava, finantsplaan, jäätmed, jäätmekava, jäätmehoolduseeskiri, keskkonnamõju, keskkonnamõju hindamine, KMH, strateegiline hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, KSH, eelhindamine, ekspertiis, ekspertarvamus, üldplaneering, teemaplaneering, detailplaneering, LIDAR, keskkonnaõigus, ESTLEX, keskkonnaload, keskkonnalubade taotlemine, keskkonnaluba, vee erikasutus, jäätmeluba, ohtlike jäätmete käitluslitsents, lubatud heitkoguste projekt, keskkonnakompleksluba, IPPC, müra, õhusaaste, õhu modelleerimine, müra modelleerimine, modelleerimine, hindamine, pumpla, projektijuhtimine, keskkonnajuhtimine, keskkonnakorraldus, keskkonnajuht, asukoha valiku analüüs, õhusaasteluba

TEGEVUSALAD

LISAINFO

 

QR KOOD ?

 

TÖÖAEG

  • Esmaspäev: 9:00 - 17:00
    Teisipäev: 9:00 - 17:00
    Kolmapäev: 9:00 - 17:00
    Neljapäev: 9:00 - 17:00
    Reede: 9:00 - 17:00
 
Поиск информации на русском языке предоставлен информационным
порталом “Деловой Справочник”
Staapli 4, 10415 Tallinn